Jun 272015
 

Esta pequena guía de térmos xurídicos permite aclarar a que se refire a prensa cando fala de imputados, testemuñas, acusados e condenados.

Imputado: na fase de instrución dun sumario ou dunhas dilixencias previas, impútase a unha persoa1 cando o xuíz considera que hai feitos que parecen ser delituosos. Xa que logo, a esa persoa poderían imputárselle eses delitos. Isto non quere dicir que sexa acusado ou culpable, nin moito menos, pois iso determínase nunha fase posterior. O imputado, como no caso de Iñaki Urdangarín, ten dereito a non declarar. No caso de facelo, non está obrigado a dicir a verdade pois non se pode obrigar a unha persoa a declarar contra si mesma. Debe estar acompañada dun avogado, e si non o nomea, noméaselle un de oficio.

Inculpado: nos casos nos que se adopta algún tipo de medida cautelar contra o imputado, pasa a denominarse inculpado no proceso penal.

Testemuña: é a persoa que dá testemuño dun feito, do que ten coñecemento directo ou indirecto (testemuña de referencia). Xa que logo, pode prestar declaración sobre ese feito. Esa persoa está obrigada a dicir a verdade e non pode ser asistida ou acompañada por un letrado. A falsedade da declaración constitúe un delito de falso testemuño. Si durante a súa declaración, esa persoa demostra que actuou ao parecer de forma delituosa, entón pode pasar ao grado de ‘imputada’. A partir de aí, deixa de declarar como testemuña e debe nomearse un avogado.

2Acusado: unha vez que se termina a fase de instrución, entón pasa a unha nova fase no proceso, durante a cal presenta escrito de acusación contra certos imputados. É cando formalmente acúsase ás persoas polos supostos delitos cometidos, como autores, cómplices, cooperadores necesarios, encubridor, aínda que seguen conservando a presunción de inocencia. Ao final, estas persoas poden resultar condenadas ou saír sen culpa ao non haberse atopado probas da comisión dun delito ou da participación do acusado nos feitos delituosos.

Condenado: é a persoa condenada por sentenza criminal firme. Esa persoa debe someterse á pena que haxa dictado o xuíz que pode ser de prisión, de multa, de inhabilitación, de traballos para comunidade, etc.

Indultado: é quen obtén a remisión ou perdón, total ou parcial, das penas xudicialmente impostas, polo3 Poder Executivo. É a última posibilidade de salvación. sucedeu con Alfredo Sáez, conselleiro delegado do Santander. O goberno indultouno parcialmente (só na parte administrativa) tras ser condenado. Pero o Supremo anulou ese indulto.

 Posted by at 10:18 pm
Jun 192015
 

Os ministros de Xustiza dos 28 aprobarán este luns, logo de tres anos de debates, a nova norma cuxo obxectivo é reforzar a protección dos datos persoais en internet fronte ao uso que fan deles grandes compañías como Facebook ou Google. O novo regulamento recolle por primeira vez de forma expresa o dereito ao esquecemento, que xa foi recoñecido polo Tribunal de Xustiza da UE.Derecho2

Unha vez que se formalice este luns o acordo dos ministros (só Austria e Eslovenia manteñen reservas sobre o último borrador de compromiso, pero están moi lonxe dunha minoría de bloqueo), o texto final aínda deberá negociarse coa Eurocámara. Os líderes europeos reclamaron que o pacto final péchese antes de fin de ano.

O novo regulamento terá unha aplicación directa nos Estados membros e substitúe ás 28 leis nacionais vixentes, que en moitos casos son diverxentes. Ademais, elimina moitas autorizacións e notificacións que na actualidade esíxense ás empresas que queren lanzar un novo servizo que implique o procesamento de datos. Bruselas calcula que este exercicio de simplificación permitirá aforros de 2.000 millóns ao ano en cargas burocráticas.

A norma aplicarase ás empresas europeas pero tamén ás compañías extracomunitarias, como Facebook ou Google, cando ofrezan os seus servizos a consumidores europeos. As empresas que incumplan as súas obrigacións en materia de protección de datos persoais en Internet enfróntanse a multas de ata o 2% do seu volume de negocios ou un millón de euros.

As compañías de Internet só poderán procesar información persoal si contan co «consentimento inequívoco» dos usuarios, que poderán retiralo en calquera momento, segundo sinala o regulamento. Os usuarios terán dereito a rectificar os datos que lles afectan que sexan incorrectos e as empresas estarán obrigadas a notificar aos seus clientes calquera brecha de seguridade que poida haberlles afectado.Derecho1

En canto ao chamado «dereito ao esquecemento», calquera usuario terá dereito a que se borren os seus datos persoais, por exemplo a información que descargue nunha rede social, si así o reclama. Este dereito refórzase para o caso dos menores. Ademais, si unha persoa pide a unha empresa de internet como Facebook ou Google que borre os seus datos, a compañía deberá remitir a petición a outros sitios onde esta información replicouse.

Non entanto, o dereito ao esquecemento queda limitado por outras consideracións como o exercicio da liberdade de expresión e información. A súa aplicación en cada caso seguirá estando en mans das autoridades de protección de datos ou dos tribunais.

A norma recoñece tamén o dereito á portabilidade dos datos. É dicir, un usuariderecho_al_olvido3o poderá pedir a unha empresa de internet, por exemplo unha rede social, extraer todos os datos que envorcou e trasladalos a outra compañía na que considere, por exemplo, que gozan de maior protección.

Finalmente, o regulamento establece un sistema de portelo único para as empresas que operan en varios países da UE e para os consumidores que queren queixarse contra unha compañía establecida noutro Estado membro distinto do seu.

 Posted by at 8:59 am
Nov 072014
 
Aínda en pleno século XXI e con avances tecnolóxicos de granmapa envergadura, internet, esa ferramenta que hoxe nos parece tan natural, non chega a todas partes. Hai lugares do mundo con escasa conectividad, poucos usuarios e illados servidores.
Por exemplo, en Eritrea, Myanmar ou Somalia só una de cada 100 persoas ten acceso á rede, segundo datos do Banco Mundial. A correlación parece ser clara: os países menos desenvolvidos, con maior pobreza e recursos teñen menos usuarios de internet.

O informe completo do Banco Mundial pode ser visto en detalle aquí.

No outro extremo, Islandia é o país no que maior cantidade de persoas ten acceso a este servizo: o 96,5% da súa poboación. Logo séguenlle as illas Bermudas; un territorio británico de ultramar situado no océano do Atlántico Norte, fronte á costa de EEUU-, onde o 95,3% dos habitantes ten internet. Noruega, esa nación escandinava que obtén algún dos primeiros lugares en case todos os indicadores- completa o podio, co 95,1%.

Entre as grandes potencias, no entanto, hai unha gran heteroxeneidade. En Estados Unidos, o 84% da súa poboación accede a internet. Pero en China tan só faio o 46%. En Reino Unido faio o 90% e en Rusia o 61%.

Dentro de América Latina, Chile é o país que leva a dianteira: o 66,5% da súa poboación ten acceso á web. Séguenlle Arxentina, co 60%; Uruguay, co 58%, Venezuela, co 55%; Colombia e Brasil, estes últimos igualados en torno ao 52% da súa poboación.

O top 10 de usuarios de internet (en porcentaxe respecto da súa poboación):

1) Islandia (96,5%)

2) Illas Bermudas (95,3%)

3) Noruega (95,1%)

4) Suecia (94,8%)

5) Dinamarca (94,6%)

6) Andorra (94%)

7) Países Baixos (94%)

8) Liechtenstein (93,8%)

9) Luxemburgo (93,8%)

10) Finlandia (91,5%)

 Posted by at 9:14 pm
Nov 052014
 

Información extraída do diario dixital Código Cero.

image

Os seareiros galegos das alternativas aos sistemas operativos pechados están de celebración, posto que xa teñen ao seu dispor -e na nosa lingua- a nova versión da distribución GNU/Linux Ubuntu, a versión 14.10, con nome en clave Utopic Unicorn. Estamos perante unha remodelación de mantemento que terá un período de vixencia de nove meses (a partir deste mes) coa novidade -segundo informan dende a Oficina de Software Libre do consorcio interuniversitario CIXUG – de que esta nova versión estará de novo dispoñíbel 100% en galego, grazas á comunidade de tradución ao galego de Ubuntu.
Esta comunidade, na que segundo se pode ver na súa páxina web participan arestora 14 voluntarios, sitúa ao galego entre os únicos 10 idiomas do mundo que acadan o 100% de localización, por riba de linguas coma o chinés e xunto ao alemán, ao español ou ao portugués cunhas comunidades de usuarios e colaboradores moito máis numerosas. Cómpre lembrar que moito do traballo de tradución preciso para dispoñer de Ubuntu en galego é herdado dos proxectos orixe que integran este sistema operativo como por exemplo o escritorio Gnome, o navegador Firefox ou a suite ofimática LibreOffice, todos eles agrupados baixo o proxecto Trasno.
En canto a novidades, lembrar que é unha versión de mantemento, polo que están centradas sobre todo na área de compatibilidade con máis hardware, grazas á introdución do núcleo Linux 3.16 así como nas melloras notábeis no funcionamento de aplicativos web (especialmente aqueles que dependen da nube), ou servizos virtualizados no escritorio. Tamén trae a primeira versión da nova familia 4.3 da suite LibreOffice e unha das últimas versións, a 33 de Mozilla Firefox e versión 38 de Chromium. Toda a información e as ligazóns para descargar, instalar ou actualizar Ubuntu pode consultarse nas notas de publicación. Para unha descarga directa: releases.ubuntu.com/14.10/

 Posted by at 7:48 am
Ago 032014
 

A asociación Facua denuncia que este misterioso toque engana ás vítimas facéndoas crer que alguén quere poñerse en contacto con elas para ao final terminar escoitando unha enquisa.
Deixar chamadas perdidas de forma masiva desde unha liña 905 para cobrar ata 3 euros a cada usuario que conteste. É a última moda en fraudes telefónicas, que FACUA-Consumidores en Acción denunciou ante as autoridades competentes.

Unha destas liñas utilizadas de forma fraudulenta é o 905404432. FACUA púxoa en coñecemento da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (Aecosan), a Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e para a Sociedade da Información (Setsi) e varias autoridades de consumo.

Os 905 son liñas de tarificación adicional que segundo a normativa do sector só poden destinarse a enquisas e votaciones masivas, advirte FACUA.

Segundo a locución do 905404432, o teléfono corresponde á empresa Liña SMS, con sé en Murcia, e está rexistrado na Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) baixo o operador Premium Numbers. Ante as numerosas queixas dos usuarios que recibiron estas chamadas, este operador indicou nun comunicado que procedeu cautelarmente ao corte da liña. “Isto significa que ninguén pode chamar a esta liña e que se lle cobre por esa chamada, xa que nunca se establecerá comunicación algunha“, engade.

FACUA recomenda aos usuarios que devolvan a chamada perdida que reclamen á súa operadora de telefonía a anulación do cargo de ditas chamadas e a devolución do custo destas, si xa llas cobraron. Para iso deben dirixir un escrito a sua operadora de telefonía e presentar unha denuncia ante a Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicaciones da Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Captación enganosa

FACUA puido comprobar como ao chamar ao número 905 unha locución indicaba que o servizo estaba ofrecido pola empresa Liña SMS e que o custo da chamada era de “1,45 euros si chama de fixo e 3 euros si chama de móbil, impostos incluídos”. Ao terminar a mesma podíase escoitar “Grazas por participar do maior muestreo demoscópico do país. A súa opinión é importante e permite coñecer e facer valer as súas preferencias. Para completar unha nova enquisa pulse 1 ou espere”.

A asociación alerta de que prácticas como esta constitúen un método de captación engañoso ao empregar chamadas perdidas como reclamo para instar aos consumidores a realizar unha chamada ao teléfono de tarificación adicional 905.

A inexistencia dun anuncio previo á chamada que sinale que se incita a participar nunha enquisa, leva ao usuario a realizar enganado unha chamada altamente custosa, para descubrir unha vez xa efectuada a comunicación que se trata dun sondo de opinión ao que non accedeu de xeito voluntario.

FACUA denuncia que o obxectivo do prestador do servizo non é máis que obter un beneficio económico cuantioso e para iso baséase no uso fraudulento das chamadas perdidas.

Vulnera a Lei de Competencia Desleal

FACUA recorda o que sinala que “se reputa desleal realizar propostas non desexadas e reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico ou outros medios de comunicación a distancia, salvo nas circunstancias e na medida en que estea xustificado legalmente para facer cumprir unha obrigación contractual”.

Así mesmo, indica que o empresario debe “utilizar nestas comunicacións sistemas que lle permitan ao consumidor deixar constancia da súa oposición a seguir recibindo propostas comerciais” do mesmo.

 Posted by at 2:05 pm
Jul 252014
 

Cando compramos un mobil non sempre nos gustan certas aplicacións que veñen incorporadas por defecto, como as personalizacións das operadoras, as personalizacións dos fabricantes e ata o baixo rendemento que ocasiona todo este tipo de extras que veñen instalados e consumen batería e memoria do teléfono, por iso é moi importante conseguir root en Android, xa que non só nos permitirá eliminar ou facer máis light o noso dispositivo, senón que tamén permite instalar outras roms (sistemas operativos baseados en Android, no noso celular), que inclúen moitas funcionalidades e melloras que non veñen incluídas por defecto cando o mercamos.
A medida que foi pasando o tempo rotealo mobil facilitouse moito ao momento tal que hoxe case calquera terminal pódese rootear, e as vantaxes de facelo son moitas, xa que abre todo un mundo de posibilidades en canto á personalización.
Que é o root?

Rootear un teléfono significa obter permisos de superusuario en Android (similar ao usuario root ou os privilexios su – sudo), permitindo eliminar aplicacións que veñan de fábrica, cambiar de roms (sistema operativo) por outras que poden ser descargadas de comunidades como XDA-Developers, e por suposto instalar aplicacións que necesitan privilexios root por exemplo o Battery Calibrator que permite calibrar a batería (por se apagar antes de chegar ao 0%, ou si continua cargándose despois de chegar o 100%), ou o Titanium Backup, que é unha aplicación moi útil que permite facer backups de datos do teu teléfono.
Como funciona o método de root de Unlock Root?
Para utilizar unlock root sóimage

necesitamos o dispositivo, un cable usb e un ordenador con windows. Despois temos que ter instalados os correspondentes drivers para o noso dispositivo e marcar a casilla de depuración usb (xa explicado noutro artigo da web), no noso android. A depuración USB para os que non o saibades atópase en Axustes>Aplicacións>Desenrrolo Tamén debemos de seleccionar que cando se conecte ao pc mantéñase en só cargar e que non nos pregunte o que queremos facer (isto só é necesario en certos dispositivos).
Onde o podo descargar?
A tráves da seguinte ligazón podes descargar  Unlock Root

Funciona no meu dispositivo?
O método de root de Unlock Root soporta máis de 300 dispositivos, está é unha lista dos modelos de teléfonos que soporta, este método está moi enfocado para os celulares Samsung Galaxy, xa que os soporta case todos na súa maioría.

 Posted by at 8:45 pm
Jul 242014
 

Cando queremos instalar ROMs, rootear, instalar recovery personalizado, entre outras, no noso dispositivo Android, poida que se mos solicite a activación do modo Depuración USB. Aquí imos ver en detalle que é e como habilitar a Depuración USB nas diferentes versións de Android e deste xeito non ter problemas cando queremos personalizar manualmente o noso móbil ou tablet coas opcións mencionadas anteriormente.

O modo Depuración USB é empregado polos desarrolladores ou usuarios avanzados. Nesta función accedemos directamente ao sistema para o SDK de Android, é dicir, si descargamos e instalamos no noso PC o SDK de Android pero non activamos o modo depuración USB, opción que se atopa en calquera dispositivo Android, o SDK non funcionará posto que non poderemos conectar o noso móbil ou tablet ao ordenador.

image

Esta activación non soamente é útil para os desarrolladores, dado que tamén a usamos para facer outras operacións como instalar unha custom ROM, así que a función desta ferramenta é moi útil, aínda que non o pareza a primeira ollada.
– Como activar a Depuración USB en Android?

Android KitKat e Jelly Bean

image

Para habilitar a depuración USB dirixímonos a Axustes > Información do teléfono, posteriormente desprazámonos ata o final e presionamos en repetidas ocasións sobre a opción Número de compilación, logo observaremos unha mensaxe indicando que xa temos acceso a desarrollador.

Para verificar volveremos atrás e observamos que existe unha nova opción denominada “Opcións de desenvolvemento“, accedemos nela e eliximos a opción “Depuración USB“, si dámonos conta, vemos que debaixo desta opción indica que o modo depuración inicia ao conectar o USB.
Android 4.1 e 4.0 – Ice Cream Sandwich

image

Para activar neste sistema operativo debemos ir a Axustes > Opcións de desenrrolo e logo habilitamos esta función. Unha vez activada accedemos a “Depuración USB” e activarémola. Neste caso é máis rápido porque non está oculto.

Android 2.3 Gingerbread e versións anteriores

En sistemas operativos Android Gingerbread é máis simple posto que soamente accedemos a Configuración > Aplicacións > Desenrrolo > Depuración USB e a habilitamos.

Con esta guía seguramente non che perderás no proceso de activación. Agora coñecemos que é e como se habilita a Depuración USB.

 Posted by at 10:07 pm
Jul 242014
 

Hai que dar a benvida ó primeiro teclado en galego feito en Galicia. FAZ Cultura e Desenvolvemento e Cilenis, dúas spin-off da Universidade de Santiago
Cilenis. Esta aplicación permítenos escribir cunha perfecta corrección ortográfica en galego. Xorde a partir do Teclado AOSP de Android pero incluindo a lingua galega.
O dicionario que inclúe o teclado galego está composto de medio millón de entradas; ademais traballa cunha ampla variedade de erros comúns, con dez mil correccións preditivas e erros frecuente.

 Posted by at 12:06 am
Jul 222014
 

Moi poucos recordamos o privilexiados que eran os fogares que tiñan Internet fai algún tempo atrás, malia non ser de moita idade afortunadamente vivín nesa época e puiden saber o que se sentía, actualmente moi poucos saberán o que se sente non ter unha conexión a Internet neste mundo onde todos estamos conectados entre si a través da rede.
image

Pero Google e o seu equipo de desenvolvemento estiveron introducindo algunhas novidades a o seu navegador estrela e entre as cales temos o regreso da navegación sen conexión a Internet, algo moi usado anteriormente onde almacenabanse na cache as páxinas web, para posteriormente poder ser consultadas sen conexión a Internet.
image

Esta nova función aínda se atópa en probas polo que non se está dispoñible na primeira ollada no navegador e si queremos probala deberemos activala manualmente. Atópase dispoñible tanto para Chrome como para Chromium, ao activar esta función gardásese unha copia exacta da páxina web que logo poderá ser consultada sen conexión a Internet e amosandose tal cal foi almacenada.

Para activar esta función deberemos ir ás opcións ocultas de Chrome e activar o modo offline, ou podes copiar a seguinte ruta no teu navegador e activar a navegación sen conexión:

chrome://flags/#enable-offline-mode

Unha vez completado aparecerá unha mensaxe de confirmación na cal debemos aceptar a activación do modo sen conexión, simplemente pulsamos habilitar e reiniciamos o navegador para que esta nova característica comence a funcionar.

 Posted by at 10:14 pm
Jul 192014
 

O níquel é un elemento que atopase en multitude de elementos metálicos dos dispositivos electrónicos como ordenadores, tablets, smartphones e ata en moedas, reloxos, xoias, etc. Trátase dunha sustancia que pode chegar a provocar algunhas reaccións alérxicas por contacto en persoas realmente susceptibles. A través dun estudo publicado na revista Pediatrics relacionouse o crecemento das alerxias ao níquel nos nenos co uso, cada vez máis intensivo, de dispositivos como o iPad e outros, que contan con este compoñente nas suas carcasas metálicas. Na reputada revista médica fíxose un estudo a un neno pequeno de 11 anos que se viu afectado por unha constante alerxia, a cal presentábase en forma dunha severa irritación da pel que se resistía a calquera tratamento. Durante o estudo, os médicos descubriron que o neno utilizaba intensivamente o iPad, que precisamente contén níquel nas suas carcasas metálicas. Grazas a este estudo, o iPad resultou ter unha alta concentración de níquel na carcasa e o pequeno paciente, só tivo que utilizar unha funda para seguir usando a súa tablet sen ningún tipo de problema. Unha solución moi simple con resultados inmediatos que de coñecerse antes, evitase moitos problemas.
Poderían ser perxudiciais contra a saúde as carcasas metálicas? Irónicamente observase como os usuarios decantanse claramente por pedir smartphones ou tablets con este tipo de carcasas (incluso os fabricantes preparan modelos especiais con este deseño). E é que aínda que viramos un caso de alerxia na revista Pediatrics co iPad, este, non é o único dispositivo que ten níquel na sua carcasa. Fai algúns meses, a empresa FitBit ofrecíase voluntaria para realizar un estudo tras ver as queixas dun numero cada vez maior de usuarios sobre dermatitis ao usar as suas pulseiras. Trala investigación, púidose determinar que o porto de carga do dispositivo de FitBit, o monitor de exercicio Force, contiña níquel e estaba en contacto constante coa pel provocando os problemas.Desde o Nickel Institute, unha asociación global de pacientes con este tipo de alerxia e dedicada á mesma, indican que o risco dunha reacción alérxica prodúcese cando o contacto é prolongado, aínda que tamén dependerá da sensibilidade da persoa.Tal e como conta Reuters, desde Apple defenderon a seguridade dos seus produtos e dixeron o seguinte: descubrimos que as alerxias como a que se describiu neste caso son moi raras. Os produtos de Apple están fabricados con materiais de primeira calidade e cumpren estrictamente coas normas establecidas para a xoeiría tanto pola Seguridade do Consumidor dos EE.UU como polas asociacións de Europa. Ademais engadiron o seguinte: Rigurosamente probamos os nosos produtos para asegurarnos de que non supoñen un perigo para os nosos clientes. A verdade é que personalmente non vexo motivo para alarmarse, xa que como se comenta no artigo, non é un problema que se poida ver exclusivamente en produtos como o iPad nin este tipo de dispositivos teñen a culpa destas reaccións en certos usuarios. Á fin e ao cabo existen persoas con alerxias a todo tipo de cousas que deben tomar medidas para non sufrir este tipo de reaccións. Aínda así, si es un dos usuarios que ten alerxia ao níquel, basta con usar unha funda para non entrar en contacto co metal do teu iPad.

 Posted by at 8:19 pm